Η επίδραση της γρήγορης εκσπερμάτισης στο ζευγάρι έχει μελετηθεί αρκετά κατά τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο ότι το θέμα του ελέγχου της εκσπερμάτισης είναι σημαντικό και για τον άνδρα με γρήγορη εκσπερμάτιση, αλλά και για τη σύντροφό του. Και για τους δύο, η έλλειψη ελέγχου της εκσπερμάτισης οδηγεί σε δυσαρέσκεια, στο αίσθημα ότι κάτι λείπει από τη σχέση. Επίσης, όσο το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται, αυξάνονται τα διαπροσωπικά προβλήματα, και μεγαλώνει η συναισθηματική απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Σχετίζεται η γρήγορη εκσπερμάτιση με την ύπαρξη σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα; Γνωρίζουμε πια, πως οι γυναίκες των ανδρών με γρήγορη εκσπερμάτιση, έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν και οι ίδιες κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η γρήγορη εκσπερμάτιση είναι πολύ πιθανό να συνυπάρχει με κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα, όπως διαταραχή οργασμού και διέγερσης. Ωστόσο, η γρήγορη εκσπερμάτιση μπορεί να έχει προκαλέσει τη δυσλειτουργία της γυναίκας, αλλά ενδέχεται να συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή να έχει προκληθεί από κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα. Τα παραπάνω δεδομένα τονίζουν την ανάγκη για την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση της γρήγορης εκσπερμάτισης, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή του ζευγαριού στη θεραπεία. Ανεξάρτητα από το αν η σύντροφος συνέβαλε στη δημιουργία του προβλήματος της γρήγορης εκσπερμάτισης ή όχι, το σημαντικό είναι ότι η αλληλεπίδραση του ζευγαριού μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ή τη θεραπεία του προβλήματος. Σήμερα υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης, ώστε όχι μόνο να αυξηθεί ο έλεγχος στην εκσπερμάτιση, αλλά να αυξηθεί και η εγγύτητα του ζευγαριού. Ο κατεξοχήν σημαντικότερος είναι η χρήση ερωτικών βοηθημάτων όπως επίσης και η χρήση κάποιων εξειδικευμένων εγκεκριμένων σκευασμάτων που βοηθούν στην καθυστέρηση. Σπρέι, κρέμες αλλά και ειδικές κατηγορίες προφυλακτικών βοηθούν και στοχεύουν στη ρύθμιση αυτού του δυσάρεστου φαινομένου που απασχολεί όλο και μεγαλύτερη μερίδα της ανδρικής κοινότητας.